فرایند تولید متانول در شرکت پتروشیمی دی پلیمر آرین با بهره گیری از پدیده جدید اتوترمال در تولید گاز سنتز و همچنین بازیافت هیدروژن از گاز پرج و تزریق مجدد آن به گاز سنتز روی میدهد

پیشرفت فیزیکی طرح 


مهندسی : 60 درصد 

خرید و تدارکات کالا : 3 درصد 

ساختمان و نصب : 10 درصد

 شرکت دی پلیمر آرین
آدرس : تهران - خیابان دکتر فاطمی غربی - بعد از تقاطع کارگر - نبش کوچه خزان - پلاک 2
تلفن: 66562341- 021